Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
06.06 2022
Sukces w sprawie p-ko GDDKiA dot. sposobu rozliczenia wierceń kategorii B na S-19
W dniu 1 czerwca 2022r. zapadł precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w sprawie przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), który w całości potwierdził...
31.05 2022
nowa ustawa deweloperska – zmiany w przepisach
W dniu 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie tzw. „nowa ustawa deweloperska”, która zmieni zarówno sam proces nabywania nieruchomości lokalowych od dewelopera, jak również rozszerzy katalog...
25.05 2022
ROSZCZENIA O ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA UMOWNEGO - WSPRACIE WYKONAWCÓW
Kancelaria świadczy na rzecz Klientów - przedsiębiorców z branży budowlanej - pomoc prawną w zakresie dotyczącym możliwości dochodzenia względem Zamawiających roszczeń finansowych...
17.05 2022
Pomoc prawna w sprawie zakończenia i rozliczenia inwestycji budowlanej
Kancelaria nawiązała współpracę z Klientem, który realizuje inwestycję budowlaną w postaci obiektu usługowego, z częścią socjalno-biurową, o wartości ponad 8.000.000,00 zł netto....
13.05 2022
SUKCES W SPRAWIE O WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI
W związku ze sprawą o wyłączenie wspólnika mniejszościowego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której kancelaria reprezentowała powodów – wspólników większościowych