Strona główna - Aktualności - DOCHODZENIE ROSZCZEŃ O ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA UMOWNEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ O ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA UMOWNEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

Radcy prawni kancelarii świadczyli na rzecz Klienta - przedsiębiorcy z branży budowlanej - kompleksową pomoc prawną w zakresie opracowania wniosków o zwiększenie wynagrodzenia wynikającego z umów o roboty budowlane realizowanych w ramach zamówień publicznych, w tym umów dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

Wsparcie prawne świadczone przez prawników kancelarii dotyczyło roszczeń finansowych związanych z czterema kontraktami realizowanymi przez Klienta kancelarii - trzech na terenie Warszawy i jednego na terenie Rzeszowa. Umowna wartość wynagrodzenia w przypadku każdego z kontraktów wynosi ok. 100.000.000,00 zł, zaś łączna kwota zgłoszonych przez Klienta kancelarii roszczeń finansowych wyniosła ok. 32.000.000,00 zł. 

W ramach realizowanego projektu, prawnicy kancelarii świadczyli pomoc prawną obejmującą przeprowadzenie analizy prawnej w kontekście możliwości dochodzenia roszczeń w oparciu o postanowienia umowne, w tym warunki FIDIC, jak również w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego; wsparcie w zakresie ustalenia metodologii i wyliczenia wartości roszczeń finansowych związanych ze wzrostem cen i innych kosztów dla poszczególnych kontraktów; wsparcie przy zebraniu i analizie materiałów potwierdzających zaistniały wzrost cen i kosztów (w szczególności z uwagi na zmianę stosunków zaistniałą wskutek m.in. wojny w Ukrainie, epidemii COVID-19, inflacji) oraz sformułowanie roszczeń względem Zamawiających.

Prawnicy kancelarii świadczą także pomoc prawną w zakresie prowadzenia rozmów i negocjacji z Zamawiającymi.