Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
01.07 2022
Audyty spółek kapitałowych zakończone zmianami satysfakcjonującymi wspólników
W ostatnim czasie przeprowadziliśmy szereg audytów spółek kapitałowych mających kilkunastoletnią, czy też kilkudziesięcioletnią historię działalności w biznesie. Audyty pozwoliły...
24.06 2022
OBSŁUGA PRAWNA PROCESU DOT. NABYCIA WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY KREDYTU
Kancelaria zrealizowała na rzecz Klienta skomplikowaną transakcję nabycia od banku wierzytelności kredytowej oraz przeniesienia na rzecz Klienta (niebędącego bankiem) wszystkich zabezpieczeń...
06.06 2022
Sukces w sprawie p-ko GDDKiA dot. sposobu rozliczenia wierceń kategorii B na S-19
W dniu 1 czerwca 2022r. zapadł precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w sprawie przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), który w całości potwierdził...
31.05 2022
nowa ustawa deweloperska – zmiany w przepisach
W dniu 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie tzw. „nowa ustawa deweloperska”, która zmieni zarówno sam proces nabywania nieruchomości lokalowych od dewelopera, jak również rozszerzy katalog...
25.05 2022
ROSZCZENIA O ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA UMOWNEGO - WSPRACIE WYKONAWCÓW
Kancelaria świadczy na rzecz Klientów - przedsiębiorców z branży budowlanej - pomoc prawną w zakresie dotyczącym możliwości dochodzenia względem Zamawiających roszczeń finansowych...