Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
01.09 2010
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
W każdy poniedziałek i wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej dotyczącej możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym
21.07 2010
Wpis na „czarną listę”. Uprawnienia w walce z dłużnikami
Z dniem 14 czerwca 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. z 2010r., Nr 81, poz.530), która nadała konsumentom dodatkowe...
21.07 2010
Faktury VAT bez e-podpisu
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010r., sygn. I FSK 1444/09 podatnik ma prawo odliczyć VAT na podstawie faktury, którą otrzymał faksem lub za pośrednictwem...
21.07 2010
Internetowy dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych
Z dniem 17 czerwca 2010r. Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło wszystkim osobom fizycznym i prawnym zapoznawanie się z treścią księgi wieczystej poprzez sieć publiczną Internet
12.03 2010
Zmiany w Kodeksie Cywilnym dot. gwarancji zapłaty za roboty budowlane
W dniu 8 stycznia 2010 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks cywilny, która wprowadza do Kodeksu cywilnego przepisy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane