Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
19.09 2013
Ważne dla podatników orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
Informujemy, że zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09, w którym Trybunał zakwestionował przepisy dotyczące wysokości podatku, któremu w latach...
13.08 2013
Dzień bezpłatnych porad prawnych
W sobotę 8 września 2013 r. pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja bezpłatnych porad adwokackich, w krórej nasza Kancelaria weźmie czynny udział.
14.06 2013
Końcowy sukces w sprawie przeciwko GDDKiA
W dniu 23 maja 2013 r. przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie zapadł wyrok oddalający apelację Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od korzystnego dla Klienta...
27.05 2013
Kolejne sukcesy Kancelarii w sprawach z zakresu odszkodowań
Uprzejmie informujemy, iż w kwietniu br. zapadły trzy prawomocne wyroki w II instancji w sprawach przeciwko ubezpieczycielowi uwzględniające w całości roszczenia Klientów Kancelarii o...
27.05 2013
Nawiązanie współpracy z nowym Klientem
Miło nam poinformować o nawiązaniu stałej współpracy z nowym Klientem - jedną z wiodących Firm z terenu województwa podkarpackiego z branży wykonawstwa instalacji technologicznych,...