Strona główna - Aktualności - OBSŁUGA PRAWNA PROCESU DOT. NABYCIA WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY KREDYTU

OBSŁUGA PRAWNA PROCESU DOT. NABYCIA WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY KREDYTU

Kancelaria zrealizowała na rzecz Klienta skomplikowaną transakcję nabycia od banku wierzytelności kredytowej oraz przeniesienia na rzecz Klienta (niebędącego bankiem) wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na zabezpieczenie spłaty udzielonego uprzednio przez bank kredytu. Proces nabycia wierzytelności był wieloetapowy, począwszy od przeprowadzenia analizy prawnej co do możliwości nabycia niewymagalnych wierzytelności kredytowych przez podmiot niebędący bankiem oraz przeniesienia dotychczasowych zabezpieczeń na rzecz Klienta, poprzez opiniowanie umów, prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji co do ich treści, doprowadzenie do zawarcia umów oraz ich wykonania w zakresie dotyczącym przeniesienia na rzecz Klienta zabezpieczeń wierzytelności, obejmujących m.in. hipoteki, zastawy rejestrowe, cesje wierzytelności na zabezpieczenie, umowy podporządkowania.

Wartość transakcji oscylowała w granicach 100.000.000,00 zł.