Strona główna - Aktualności - SUKCES W SPRAWIE O WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI

SUKCES W SPRAWIE O WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI

W związku ze sprawą o wyłączenie wspólnika mniejszościowego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której kancelaria reprezentowała powodów – wspólników większościowych Spółki, dzięki zaangażowaniu radców prawnych i adwokatów kancelarii, po niemalże 7 latach licznych wieloaspektowych konfliktów pomiędzy wspólnikiem mniejszościowym a Spółką oraz bezpośrednio pomiędzy wspólnikami Spółki, pomiędzy stronami doszło do zawarcia ugody mediacyjnej, która doprowadziła do zakończenia udziału wspólnika mniejszościowego w Spółce oraz kompleksowego zakończenia wszelkich sporów pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikami a Spółką, jak również do kompleksowego uregulowania stosunków łączących wspólników oraz Spółkę, a wynikających m.in. pozostawania przez wspólnika mniejszościowego obligatariuszem Spółki oraz stroną zabezpieczeń kredytu udzielonego Spółce.

Wartość ugody mediacyjnej przekraczała kwotę 100.000.000,00 zł.