Strona główna - Postępowanie sądowe i arbitrażowe

Postępowanie sądowe i arbitrażowe

Wiodącym przedmiotem działalności kancelarii jest również reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych (zastępstwo procesowe). Prawnicy kancelarii skutecznie reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Niejednokrotnie uczestniczyliśmy w skomplikowanych procesach o precedensowym charakterze. Specjalizujemy się w sprawach z zakresu:

  • prawa spółek (spory korporacyjne);
  • prawa pracy;
  • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty, ustalenie kontaktów z małoletnimi);
  • zapłaty wymagalnych wierzytelności;
  • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych;  
  • regulacji stanu prawnego nieruchomości;
  • ochrony dóbr osobistych;
  • ochrony praw autorskich;
  • prawa cywilnego, w tym w szczególności dotyczących realizacji umów handlowych, umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych, umów związanych z nieruchomościami oraz w sporach z zakresu czynów niedozwolonych;

 

Ponadto, świadczymy swoje usługi również na etapie przedsądowym, w celu osiągnięcia między stronami kompromisu, bez konieczności występowania na drogę sądową. Odbywa się to w szczególności poprzez uczestniczenie oraz prowadzenie negocjacji, mediacji, których rezultatem nierzadko jest zawarcie ugód.