Strona główna - Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne w ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego,  mając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji konkretnych projektów, obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych Klientów. Adwokaci i radcowie prawni w ramach tej specjalizacji wykonują przede wszystkim czynności polegające na:

 • przygotowywaniu, opiniowaniu, negocjowaniu umów handlowych w obrocie krajowym i międzynarodowym;
 • weryfikowaniu umów pod kątem zabezpieczenia interesów prawnych Klientów;
 • doradztwie prawnym w trakcie realizacji umów handlowych;
 • doradztwie prawnym w zakresie formułowania roszczeń powstałych w trakcie realizacji umów;
 • przygotowywaniu, opiniowaniu ofert, porozumień, jednostronnych oświadczeń woli, pism, listów intencyjnych;
 • doradztwie prawnym w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym;
 • doradztwie prawnym w zakresie nabywania składników majątkowych przez osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • doradztwie prawnym w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych;
 • sporządzaniu audytów w zakresie stanu prawnego nieruchomości;
 • sporządzaniu ekspertyz oraz opinii prawnych w związku z pojawiającymi się wątpliwościami prawnymi na gruncie prawa cywilnego;
 • przygotowywaniu, opiniowaniu gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych oraz prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem roszczeń gwarancyjnych albo o zwrot kaucji;
 • reprezentowaniu Klientów na etapie postępowania sądowego przed Sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
 • sporządzaniu analiz prawnych dotyczących naruszenia i ochrony dóbr osobistych;
 • prowadzeniu spraw z zakresu ochrony praw autorskich;
 • przeprowadzaniu analiz prawnych umów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • reprezentowaniu Klientów na etapie postępowania przedsądowego;
 • reprezentowaniu Klientów na etapie postępowania: polubownego, mediacyjnego i ugodowego;
 • reprezentowaniu Klientów na etapie postępowania egzekucyjnego i upadłościowego;