Strona główna - Prawo inwestycyjne i budowlane

Prawo inwestycyjne i budowlane

M. Wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. jako jedna z nielicznych w województwie podkarpackim wyspecjalizowała się w kompleksowym doradztwie związanym ze wsparciem prawnym realizowanych procesów inwestycyjnych. Prawnicy kancelarii mają rozległe i bogate doświadczenie w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych. Zakres świadczonej obsługi prawnej obejmuje:

 • przygotowanie, opiniowanie, negocjowanie umów o roboty budowlane i umów o generalne wykonawstwo inwestycji, w tym również w oparciu o procedury FIDIC;
 • dochodzenie roszczeń powstałych przy wykonywaniu umów o roboty budowlane na etapie przedsądowym, po stronie inwestora albo wykonawcy robót;
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów o pełnienie funkcji Project Menager oraz Inżyniera Kontraktu;
 • przeprowadzanie audytu prawnego nieruchomości;
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów z wykonawcami oraz podwykonawcami;
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów o prace projektowe i nadzór autorski;
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów z usługodawcami;
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów konsorcjum;
 • opracowywanie dokumentacji przetargowej procesu inwestycyjnego;
 • opracowywanie strategii prowadzenia negocjacji przy zawieraniu ww. umów;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego i budowlanego;
 • pomoc prawną przy rozliczaniu procesu inwestycyjnego, umów o prace projektowe, umów o roboty budowalne, umów zawartych z Inżynierem Kontraktu, oraz umów o dostawę, o świadczenie usług i innych związanych z realizacją inwestycji;
 • pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji; o warunkach zabudowy, o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z realizacją inwestycji, o pozwoleniu na budowę;
 • reprezentowanie Klientów w sporach pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego i budowlanego, w tym w szczególności inwestorów, wykonawców, podwykonawców robót budowlanych, projektantów, inspektorów nadzoru;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach arbitrażowych;
 • przygotowywanie procedury w zakresie odstąpienia od umowy;
 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie roszczeń wykonawców z tytułu robót dodatkowych i zamiennych;