Strona główna - Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Prawnicy naszej kancelarii doradzając pod względem prawnym w sprawach związanych z nieruchomościami gruntowymi, budowlanymi oraz lokalowymi, jako że mają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z regulowaniem stanów prawnych. Do spraw prowadzonych przez kancelarię zaliczyć należy:

 • przeprowadzanie analiz i wykonywanie audytów stanu prawnego nieruchomości;
 • regulowanie stanów prawnych w drodze uwłaszczenia, zasiedzenia itp.;
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów deweloperskich;
 • doradztwo i uczestniczenie w procesie nabywania i zbywania nieruchomości;
 • pomoc prawną w procesie zniesienia współwłasności;
 • przygotowanie, opiniowanie, negocjowanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości;
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych;
 • uczestniczenie i doradztwo przy realizacji procesu komercjalizacji i rekomercjalizacji powierzchni obiektów biurowych oraz handlowych;
 • doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych (służebności, hipoteki);
 • doradztwo w aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego;
 • przygotowanie, opiniowanie, negocjowanie umów związanych z nabyciem oraz zbyciem nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym umów przedwstępnych i ostatecznych;
 • prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym procesu inwestycyjnego;
 • doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami i komercyjnego ich wykorzystania;
 • prowadzenie postępowań w zakresie odzyskiwania nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań przed sądem wieczystoksięgowym o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej;
 • zabezpieczanie wierzytelności na nieruchomościach;