Strona główna - Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa pracy na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów korporacyjnych/zorganizowanych. Zakres obsługi obejmuje:

 • przygotowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy, w tym regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów organizacyjnych, oraz innych w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów;
 • przygotowywanie, opiniowanie umów: o pracę, o współpracę, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej pracowników, o ponoszenie kosztów szkolenia pracowników oraz kontraktów menadżerskich;
 • kompleksowe doradztwo w zakresie zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników;
 • reprezentowanie Klienta w sporach zbiorowych oraz prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi;
 • przeprowadzanie procesów restrukturyzacji w zakładach pracy;
 • doradztwo prawne w związku z reorganizacją zakładu pracy;
 • doradztwo prawne w zakresie przeprowadzania procedury zwolnień grupowych;
 • doradztwo prawne związane z przejmowaniem zakładu pracy;
 • doradztwo prawne w zakresie postępowania dotyczącego wypadków przy pracy;
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu:
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • przywrócenia do pracy,
  • sprostowania świadectwa pracy,
  • odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę,
  • odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu,
  • odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji,
  • ustalenia wypadku przy pracy,
  • zadośćuczynienia i odszkodowania,
  • odpraw oraz pozostałych świadczeń pracowniczych  wynikających z obowiązujących przepisów prawa.