Strona główna - Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawnicy kancelarii w zakresie prawa rodzinnego wykonują następujące czynności:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów majątkowych pomiędzy małżonkami;
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie porozumień i ugód pomiędzy małżonkami;
 • prowadzenie negocjacji oraz mediacji w sprawach z zakresu spraw majątkowych pomiędzy małżonkami;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach o:
  • separację,
  • rozwód,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
  • podział majątku,
  • alimenty,
  • ustanowienie kontaktów,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.