Strona główna - Ubezpieczenia odszkodowania

Ubezpieczenia odszkodowania

W zakresie świadczonych usług prawnych prawnicy kancelarii wykonują przede wszystkim czynności związane z:

  • doradztwem w zakresie zawieranych umów ubezpieczenia;
  • opiniowaniem, negocjowaniem umów ubezpieczenia;
  • pomocą prawną w zakresie formułowania roszczeń do ubezpieczycieli;
  • doradztwem w przypadkach odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela;
  • reprezentowaniem Klientów w sprawach dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli na etapie postępowania przedsądowego;
  • reprezentowaniem Klientów w sprawach dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;