Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
22.11 2012
Sukces Kancelarii w sprawie przeciwko GDDKiA
Miło nam poinformować, iż w dniu 30 października Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił w całości roszczenie Klientów Kancelarii przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
20.11 2012
Przepisy emerytalne zawieszające wypłatę emerytur niekonsytucyjne
Trybunał Konsytucyjny w dniu 13 listopada 2012 r. (sygnatura K 2/12) uznał, że art. 28 w związku z art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz...
03.09 2012
Termin zgłaszania należności do GDDKiA
Uprzejmie informujemy, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie w dniu 29 sierpnia 2012r. opublikowała ogłoszenie dotyczące otwarcia terminu na dokonywanie...
29.08 2012
Staż
Kancelaria przyjmie na 3 - miesięczny staż organizowany przez Urzęd Pracy w Rzeszowie na stanowisko: Sekretarka – Asystentka. Wymagania: Wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek:...
07.08 2012
Nowe rozwiązania prawne szansą dla podwykonawców inwestycji drogowych
W dniu 3 sierpnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 28 czerwca 2012r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień...