Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
27.12 2016
Sukces w sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Wyrokiem z dnia 29 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo wniesione przeciwko Klientowi kancelarii o zapłatę kwoty ponad 500 tys. zł.
16.12 2016
Wspólnik musi powiadomić spółkę o zmianie swojego adresu
Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy potwierdził, że podstawowe znaczenie przy ustalaniu adresu wspólnika posiadają dane zawarte w księdze udziałów spółki z o.o. To zarząd...
13.12 2016
Prawo kontroli spółki przez wspólnika nie jest nieograniczone
Pozytywnym dla Klienta kancelarii prawomocnym rozstrzygnięciem zakończył się spór sądowy, w którym wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością domagał się w ramach...
28.11 2016
WSPÓŁPRACA Z NOWYM KLIENTEM
W ostatnim czasie kancelaria podpisała umowę w przedmiocie świadczenia stałej obsługi prawnej dla jednej z wiodących grup kapitałowych działającej w branży kopalnianej, produkcyjnej,...
28.11 2016
przejście zakładu pracy a umowa o zakazie konkurencji
Sąd Okręgowy w P. VI Wydział Pracy na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. przedstawił Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne ujęte w formie pytania o następującej treści: „Czy w razie...