Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
19.12 2017
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
W dniu 1 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 65/17) zgodnie, z którą ​członek zarządu spółki z ograniczoną...
14.12 2017
Nawiązanie współpracy z Klientem
Informujemy, że w bieżącym miesiącu do grona stałych Klientów kancelarii dołączyła jedna z największych spółek geoinżynieryjnych w województwie podkarpackim.
20.11 2017
Sukces przed Sądem Okręgowym w Lublinie
Sąd Okręgowy w Lublinie uwzględnił powództwo o zapłatę kwoty ponad 140.000,00 zł., wytoczone przez Klienta kancelarii. Podstawą dochodzonych roszczeń była umowa o roboty budowlane....
02.11 2017
Sukces w sprawie o zapłatę
Informujemy, że sukcesem zakończyła się przed Sądem II instancji sprawa Klienta kancelarii o zapłatę z tytułu realizacji umowy zawartej na odległość - podczas rozmowy telefonicznej z...
18.10 2017
SUKCES PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W RZESZOWIE W SPRAWIE O ZAPŁATĘ
Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wydanym wyroku oddalił w całości powództwo o zapłatę kwoty ponad 750.000,00 zł., wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii. Strona powodowa domagała się od...