Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
28.02 2023
PRACA ZDALNA DOKUMENTACJA PRACODAWCY
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy, na podstawie której wprowadzona została definicja pracy zdalnej, obejmującej prace zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb...
21.02 2023
ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM – CYFRYZACJA PROCESU BUDOWLANEGO
W styczniu 2023 r. weszły w życie kolejne zmiany do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, stanowiące kolejny etap cyfryzacji procesu budowlanego. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in....
17.02 2023
KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKA
Na podstawie ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do...
31.05 2022
nowa ustawa deweloperska – zmiany w przepisach
W dniu 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie tzw. „nowa ustawa deweloperska”, która zmieni zarówno sam proces nabywania nieruchomości lokalowych od dewelopera, jak również rozszerzy katalog...
16.02 2021
Podmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zgodnie z brzmieniem ustawy prawo zamówień publicznych, przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków...