Strona główna - Aktualności - Przepisy emerytalne zawieszające wypłatę emerytur niekonsytucyjne

Przepisy emerytalne zawieszające wypłatę emerytur niekonsytucyjne

Trybunał Konsytucyjny w dniu 13 listopada 2012 r. (sygnatura K 2/12) uznał, że art. 28 w związku z art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257 poz. 1726) jest niezgodny z Konstytucją. Po opublikowaniu wyroku Trybunału stracą moc przepisy dotyczące emerytur przyznanych od dnia 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

Na podstawie zaskarżonych przepisów od dnia 1 października 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesił wypłacanie świadczeń osobom, które we wskazanych latach skorzystały z możliwości przejścia na emeryturę bez konieczności rezygnowania z pracy na etacie.

Wyrok Trubunału pozwoli emerytom na składanie wniosków do ZUS o podjęcie wypłaty zawieszonych emerytur - a osobom, które odwoływały się od decyzji ZUS do sadów - o wznowienie zakończonych prawomocnie postępowań w sprawie.