Strona główna - Aktualności - SKUTECZNA SKARGA KASACYJNA W SPRAWIE O ZAPŁATĘ WYNAGRODZENIA PREMIOWEGO

SKUTECZNA SKARGA KASACYJNA W SPRAWIE O ZAPŁATĘ WYNAGRODZENIA PREMIOWEGO

Sąd Najwyższy uwzględnił wywiedzioną przez prawników kancelarii skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej zapłaty wynagrodzenia premiowego dla podmiotu pełniącego funkcję project managera przy realizacji jednej z największych galerii handlowych na terenie podkarpacia, w której inwestorem pozostawał Klient kancelarii. Kwota dochodzonego w sprawie roszczenia przekracza 2 mln zł.

Wobec uchylenia przez Sąd Najwyższy niekorzystnego dla Spółki reprezentowanej przez radców prawnych i adwokatów kancelarii wyroku, sprawa podlegać będzie ponownemu rozpoznaniu przez Sąd II instancji, a badaniu podlegać będą w szczególności okoliczności związane z rozkładem obowiązków pomiędzy inwestorem a project managerem oraz wywiązaniem się przez strony z poszczególnych obowiązków umownych w kontekście nieterminowego zakończenia realizacji inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.