Strona główna - Aktualności - SPRAWA O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH - KORZYSTNY I PRAWOMOCNY WYROK

SPRAWA O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH - KORZYSTNY I PRAWOMOCNY WYROK

Prawnicy kancelarii z sukcesem zakończyli sprawę o ochronę dóbr osobistych. Sprawa dotyczyła wypowiedzi Klienta kancelarii zawartej w treści wywiadu udzielonego jednemu z portali, w której to wypowiedzi strona przeciwna upatrywała naruszenia dóbr osobistych, takich jak cześć, dobre imię oraz renoma przedsiębiorcy. Powód domagał się opublikowania przeprosin.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, analogicznie jak uprzednio Sąd Okręgowy w Rzeszowie, podzielił argumentację radców prawnych i adwokatów kancelarii, iż w kontekście całokształtu okoliczności faktycznych przedmiotowej sprawy oraz szerokiego tła sytuacyjnego związanego z wielopłaszczyznowymi relacjami stron oraz podmiotów z nimi powiązanych (również na tle konkurencyjnych relacji zawodowych), wypowiedź Klienta kancelarii znajdowała uzasadnione podstawy faktyczne do wyrażenia oceny zawartej w wywiadzie, a tym samym nie pozostawała bezprawna, co wyłącza możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.