Strona główna - Aktualności - SUKCES W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ SOLIDARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI INWESTORA

SUKCES W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ SOLIDARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI INWESTORA

Kancelaria z sukcesem reprezentowała Spółkę będącą inwestorem w ramach realizowanej inwestycji budowlanej, pozwaną solidarnie z generalnym wykonawcą przez jednego z podwykonawców, o zapłatę kwoty ok. 250 tys. zł. Dochodzona w sprawie kwota stanowić miała wynagrodzenie za wykonanie przez podwykonawcę robót dodatkowych (wykraczających poza pierwotnie zaakceptowany przez Inwestora zakres umowy podwykonawczej). Podstaw odpowiedzialności Klienta kancelarii podwykonawca upatrywał w przepisach regulujących solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, względnie w przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd Okręgowy w Rzeszowie podzielił jednak w całości argumentację radców prawnych kancelarii, m.in. co do braku podstaw do przypisania inwestorowi odpowiedzialności wynikającej z art. 647(1) KC, a w konsekwencji oddalił powództwo w całości.