Strona główna - Aktualności - SUKCES W SPRAWIE O ZAPŁATĘ ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI

SUKCES W SPRAWIE O ZAPŁATĘ ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI

Końcem lutego 2023 r. prawnicy kancelarii z sukcesem zakończyli wieloletni spór sądowy, którego przedmiotem pozostawały roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości dochodzone przez Gminę od Klienta kancelarii. Tło sytuacyjne sprawy stanowiły okoliczności związane z zajęciem części gruntów gminnych w wyniku przekroczenia granic nieruchomości w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, która to inwestycja po przeprowadzeniu licytacji komorniczej, była następnie kontynuowana przez reprezentowaną przez kancelarię Spółkę. W sprawie istotnym pozostawało, iż w 2014 r. pomiędzy Gminą a Klientem kancelarii zawarta została ugoda sądowa, na podstawie której Gmina zobowiązała się do przeniesienia na rzecz Spółki spornego gruntu za zapłatą umówionego wynagrodzenia, co miało nastąpić jeszcze w 2014 r. Przez szereg lat Gmina nie przystąpiła jednak do realizacji ugody, inicjując przeciwko Spółce szereg procesów sądowych, w tym proces o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości za okres obejmujący lata 2015 - 2016.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podzielił argumentację radców prawnych i adwokatów kancelarii, za pomocą której dowodzili, iż wytoczenie powództwa przez Gminę stanowiło nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.). Podkreślając wyjątkowość instytucji nadużycia prawa podmiotowego, Sąd przyjął, że w specyficznych okolicznościach przedmiotowej sprawy, działania Gminy polegające na kilkuletnim uchylaniu się od wykonania ugody sądowej, mającej na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, a następnie dochodzeniu wynagrodzenia za bezumownego korzystanie, nie mogły zasługiwać na ochronę jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, w tym w szczególności z zasadą lojalności.

Wyrok jest prawomocny oraz ma istotne znaczenie dla Spółki w kontekście dalszych roszczeń kierowanych względem niej przez Gminę.