Strona główna - Aktualności - Sukces w sprawie p-ko GDDKiA dot. sposobu rozliczenia wierceń kategorii B na S-19

Sukces w sprawie p-ko GDDKiA dot. sposobu rozliczenia wierceń kategorii B na S-19

W dniu 1 czerwca 2022r. zapadł precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w sprawie przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), który w całości potwierdził stanowisko prezentowane przez adwokatów i radców prawnych z działu procesowego kancelarii reprezentujących dwie firmy geologiczne, w tym jedną z największych w Polsce południowo-wschodniej.

Z uzasadnienia wyroku wynika, że wykonawcy robót geologicznych na odcinku drogi S-19 mają prawo do wynagrodzenia z tytułu wykonanych otworów badawczych kategorii B w gruncie i skale według wyższej stawki ustalonej w TER, a więc tak jak za wiercenia całego otworu w skale. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie jest prawomocny. 

Przystępujemy do przygotowywania kolejnych roszczeń wykonawców.