Strona główna - Aktualności - wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. - sukces przed Sądem Najwyższym

wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. - sukces przed Sądem Najwyższym

Adwokaci i radcowie prawni kancelarii, z sukcesem zakończyli spór sądowy, reprezentując w nim Klienta będącego wspólnikiem mniejszościowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnik większościowy domagał się wyłączenia Klienta kancelarii ze spółki, uzasadniając to m.in. licznymi kontrolami przeprowadzanymi w spółce przez wspólnika mniejszościowego oraz faktem, że Klient kancelarii na stałe zamieszkuje poza granicami Polski.

Kancelaria z powodzeniem reprezentowała Klienta w tej sprawie przed sądami I i II instancji oraz SN. Sądy obu instancji podzieliły poglądy prawników, że nie zaistniały ważne przyczyny w rozumieniu przepisów prawa powodujące konieczność wyłączenia wspólnika.

SN natomiast zaakceptował w całości argumentację prawników kancelarii zawartą w odpowiedzi na skargę i tym samym nie przyjął skargi kasacyjnej do rozpoznania.